top of page

FIRE CABINET

ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง

SINGLE FIRE EXTINGUISHER CABINET(ตู้เดี่ยว)

 • วัสดุทำด้วยเหล็กแผ่นเกรด A พ่นสีฝุ่น สีแดง

 • ขนาด สูง 70 x กว้าง 40 x ลึก 20 ซม.

 • ด้านหน้าเป็นกระจกใส หรือกระจกนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก

 • กุญแจกดเด้ง ล็อคปิด-เปิด

 • สำหรับเก็บถังดับเพลิง 1 เครื่อง

DOUBLE FIRE EXTINGUISHER CABINET (ตู้ท่อคู่)

 • วัสดุทำด้วยเหล็กแผ่นเกรด A พ่นสีฝุ่น สีแดง

 • ขนาด สูง 70 x กว้าง 60 x ลึก 20 ซม.

 • ด้านหน้าเป็นกระจกใส หรือกระจกนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก

 • กุญแจกดเด้ง ล็อคปิด-เปิด

 • สำหรับเก็บถังดับเพลิง 2 เครื่อง

FIRE HOSE RACK CABINET SET
(ตู้ใส่สายดับเพลิง ระบบโฮสแล็ก)

 1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยเหล็กแผ่นเกรด A พ่นสีฝุ่น สีแดง บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 ซม.

 2. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว และนิปเปิ้ลขนาด 1.5"

 3. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่อหัวอัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว

 4. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยวเกลียวนอกชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่

 5. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์

 6. บานพับรุ่นสลัก

 7. กุญแจกดเด้ง ล็อคปิด-เปิด

 8. กระจกใส่หนา 3 มม. หรือ กระจกเซฟตี้หนา 4 

  มาตรฐาน UL/FM จากประเทศสหรัฐอมริกา

  เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงาน และโรงงาน

 1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยเหล็กแผ่นเกรด A พ่นสีฝุ่น สีแดง                      บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 35 ซม.

 2. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต       (30 เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว

 3. บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว

 4. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่

 5. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์

 6. บานพับรุ่นสลัก

 7. กุญแจกดเด้ง ล็อคปิด - เปิด

 8. กระจกใส่หนา 3 มม. หรือ กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.

 9. ขวานดับเพลิงขนาด 6 ปอนด์

   มาตรฐาน UL/FM จากประเทศสหรัฐอมริกา

   เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงาน และโรงงาน

FIRE HOSE REEL CABINET SET
(ตู้ใส่สายดับเพลิง ระบบโฮสริว)

bottom of page