top of page

FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดเคมีแห้ง ยี่ห้อ BENZ                                                   

รับรองคุณภาพโดย มอก.332-2537 กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงทั้งสามประเภท A, B และ C ใช้หลักการดับเพลิงโดยการลดอุณหภูมิ และตัดปฏิกิริยาของไฟ เมื่อผงเคมีถูกฉีดไปที่ไฟ

จะป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ทำให้ไฟดับลง

เหมาะสำหรับติดตั้ง: บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร

tclfire_edited_edited_edited.jpg

เครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือ CO2 ยี่ห้อ BENZ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

        เครื่องดับเพลิง ชนิด CO2 บรรจุถังสีแดง น้ำยาดับเพลิง เป็นน้ำแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด ลักษณะน้ำยาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไล่ความร้อน และออกซิเจน เหมาะสำหรับ ใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงชนิด CO2 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์

10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 50 ปอนด์ ทางบริษัท มีบริการอัดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

 

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดว

co2_all.jpg

เครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือ CO2 ยี่ห้อ BADGER

UL Listed and USCG Approved

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดับเพลิง BADGER ชนิด CO2 บรรจุในตัวถังสีแดงทำด้วยอลูมิเนียม อัลลอย ด้ามจับทำด้วยสแตนเลสไร้สนิม น้ำยาดับเพลิง เป็นน้ำแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเป็นกระบอก เวลาฉีด ลักษณะน้ำยาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไล่ความร้อน และออกซิเจน เหมาะสำหรับ ใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงชนิด CO2 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์ ทางบริษัท

มีบริการอัดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

 

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร

Badger_CO2_edited.jpg

เครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดน้ำยาเหลวระเหย Non-CFC ยี่ห้อ BENZ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดับเพลิงชนิด Non-CFC บรรจุถังสีเขียว เป็นน้ำยาชนิดใหม่ HCFC 123 ที่ผลิตขึ้นมา ทดแทนสาร Halon มีคุณสมบัติ เหมือนเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮาล่อน 1211 แต่ไม่มีสาร CFC

ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิด Non-CFC มีหลายขนาด ให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์ ทางบริษัทมีบริการอัดบรรจุน้ำยาดับเพลิง HCFC 123 

 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

 

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร

NON-CFC .jpg

เครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีเอฟ 2000
BF 2000 ยี่ห้อ BENZ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดับเพลิงชนิด BF2000 บรรจุถังสีเขียว มีคุณสมบัติ คล้ายกับ เครื่องดับเพลิงชนิด AF 11E แต่ราคาถูกกว่า แต่ประสิทธิภาพ ในการดับเพลิง จะด้อยกว่าเช่นกัน เครื่องดับเพลิงชนิด BF2000 มีหลายขนาด ให้ท่านเลือกใช้ได้ ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์

สารเหลวระเหยแบบไม่ทิ้งกาก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Non-CFC เป็นสารทดแทนเครื่องดับเพลิง HALON ทางบริษัท มีบริการอัดบรรจุ น้ำยาดับเพลิง BF2000 ด้วย

 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

 

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร

bf2000_all_edited.jpg

ครื่องดับเพลิงหูหิ้ว ชนิดน้ำยาโฟม AFFF ยี่ห้อ BENZ

สามารถดับไฟประเภทของเหลวติดไฟ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม AFFF (Aqueous Film Forming Foam) เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการดับไฟประเภท B หรือเหลวติดไฟ เมื่อฉีดใช้เครื่องดับเพลิง โฟมจะรวมตัวกันคล้ายผ้าห่มคลุมกองไฟ ทำให้อากาศไม่สามารถช่วยให้ไฟติดได้ ดังนั้นไฟจะดับลงในไม่ช้า

และจะไม่มีการประทุขึ้นมาใหม่

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

บริเวณบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

ความสามารถในการดับไฟ:

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด

โฟม เหล็ก_edited.jpg
เครื่องดับเพลิงโฟม สแตนเลส.jpg

รถบรรจุน้ำยาโฟมเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)
รุ่น DF 130 ยี่ห้อ DELTA FIRE

รถบรรจุน้ำยาโฟมเคลื่องที่ DF 130 ใช้สำหรับการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ คลังน้ำมัน, คลังเก็บวัตถุไวไฟ, Boiler Engine Rooms และสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รถบรรจุน้ำยาโฟมเคลื่องที่ DF 130 สามารถให้ได้ทั้งน้ำยาโฟม Protein, Fluoroprotein, AFFF, FFFP และ Alcohol Resistant สามารถใช้งานได้นาน 20 นาที หรือ 34,000 ลิตร

  • 130 Litre Capacity

  • Highly Mobile

  • One Man Operation

  • Long Running Times

  • M.C.A. Approved

  • Lloyds Certified

  • Suitable for All Foam Compounds

 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ สายพานการผลิต ฯลฯ

mobile_foam.jpg
bottom of page